HỆ SINH THÁI PHƯƠNG NAM

Cây Xoài

Cây xoài chỉ trồng được ở vùng có khí hậu nhiệt đới.

Cây xoài được xem là loài cây bản địa của Nam Á, đặc biệt là Myanmar và bang Assam của Ấn Độ.

PHUONG NAM ECOSYSTEM 

Mango Tree

The mango tree growing zone is limited to tropical climates.

The mango tree is considered indigenous to southern Asia, especially Myanmar and Assam state of India.

PHUONG NAM RESORT ECOSYSTEM